Informatie voor wijkbewoners (5 Bladeren)

Met verwijzing naar de informatiebijeenkomst dd. 24 september jl. voor de wijkbewoners van de 5 Bladeren betreffende ons project Vroonapart in Cultureel Centrum de Man te Oostvoorne, kunnen wij het volgende aangeven.

Afgesproken informatie
De wijkbewoners van de 5 Bladeren hadden die avond verzocht om een kopie van de bouwplanning inzake het project Vroonapart. Onderstaand doen wij de geprognoticeerde planning, exclusief eventueel onwerkbaar weer, toekomen.

Klik op de planning om deze te vergroten.

Daarnaast zal nog een brief vanuit Whoonapart worden verstuurd aangaande aanmaken website nieuwbrief, waardoor regelmatig als er nieuws is kan worden verspreid en hei-monitoring.

Heiwerkzaamheden
Tijdens deze zelfde bijeenkomst van de wijkbewoners is ook verzocht om zo min mogelijk overlast van de hei werkzaamheden. Whoonapart had aangegeven dat er een besluit was genomen door de kopers om de geplande betonnen fundering met betonnen heipalen te prefereren boven een nieuwe funderingstechniek. Door de discussie deze avond heeft Whoonapart tezamen met Boogert Bouw opnieuw naar alternatieven gezocht om trillingen en geluidsoverlast te beperken. Inmiddels is besloten om mortelschroefpalen te gaan toepassen waardoor overlast voor de gehele omgeving wordt geminimaliseerd.

← Nieuwsoverzicht

Ontwikkeling

Verkoop

A. van der Hoek
T
  0181 484 000
M  info@vanderhoekmakelaars.nl

Contact opnemen

→ Versturen

Copyright © 2017 Vroon Apart | Ontwerp & realisatie: MM