Vroonapart organiseert kick-off start bouw voor kopers en wijkbewoners

Op 24 september jl. is door Whoonapart een tweetal bijeenkomsten georganiseerd betreffende een kick-off voor de start bouw van ons project Vroonapart. Beide bijeenkomsten zijn in het cultureel centrum de Man te Oostvoorne gehouden.

In de middag is aan de kopers van Vroonapart een verdere toelichting en informatie gegeven inzake diverse onderwerpen, zoals asbestsanering, bouwrijp maken, introductie bouwer Boogert Bouw uit Oosterland voor de bouw, planning en diverse andere onderwerpen. Met name inspraak op het funderingssysteem (om planning van de bouw te bespoedigen) en de uitleg op NOM (Nul op de meter) was een boeiend onderwerp en voor vele bewoners belangrijk. Aan het einde van deze middagsessie konden alle bewoners middels een ludiek presentje van Whoonapart een toast uitbrengen op de start van de bouw Vroonapart.

S ’avonds is er tevens een bijeenkomst voor de bewoners van de bestaande wijk de 5 Bladeren georganiseerd. Ook hier waren diverse onderwerpen aan de orde, zoals start woonrijp maken en de bouw, asbestsanering en het heien waren belangrijke onderwerpen voor de bestaande bewoners. Met diverse vragen naar de Gemeente vertegenwoordiger, welke door Whoonapart ook was uitgenodigd werden vele, ook oudere onderwerpen besproken. Met name verkeersnelheid in de wijk, parkeeroverlast e.d. werden door de bewoners aangegeven. Op deze wijze zijn diverse afspraken tussen Whoonapart, Gemeente Westvoorne en wijkbewoners ingezet. Kortom een nuttige en waardevolle bijeenkomst zoals door diverse wijkbewoners werd aangegeven.

← Nieuwsoverzicht

Ontwikkeling

Verkoop

A. van der Hoek
T
  0181 484 000
M  info@vanderhoekmakelaars.nl

Contact opnemen

→ Versturen

Copyright © 2017 Vroon Apart | Ontwerp & realisatie: MM